<div align="center"> <h1>Szalupa na Gotlandie</h1> <h3>Strona rejsu pod hasłem \"Szalupą na Gotlandię\" organizowanego przez Harcerski Ośrodek Wodny \"Stanica\"</h3> <p>szalupa, Gotlandia</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.szalupa.az.pl" rel="nofollow">http://www.szalupa.az.pl</a></p> </div>